Papież Franciszek wzywa katolików do odpowiedzialności za Ziemię

Papież Franciszek zainspirowany praktykami Świętego Franciszka mówi: „ekologia integralna wymaga otwartości na kategorie wykraczające poza język nauk ścisłych czy biologii i łączy nas z istotą tego, co ludzkie.” oraz „Negacja problemu wynikająca z wygodnej obojętności, rezygnacja lub ślepa wiara w środki techniczne to postawy utrudniające znalezienie właściwych rozwiązań,”

Dotacje do termomodernizacji i wymiany kotłów

Do końca 2022 roku obowiązkowa jest wymiana starych pieców i kotłów poniżej 3. klasy. W ramach programu „Czyste Powietrze” dostępne są dla mieszkańców Małopolski możliwości dofinansowania nawet do 37 000 zł. Poziom dotacji zależy od sytuacji finansowej wnioskującej rodziny. Najwyższe kwoty mogą uzyskać rodziny, których średni dochód na osobę nie przekracza 1400 zł, a w […]

Wyniki badania rzeczywistych kosztów ogrzewania

W styczniu 2021 przeprowadziliśmy badania ankietowe dotyczące rzeczywistych kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Celem badania było porównanie powyższych kosztów w przypadku wykorzystania różnych źródeł energii. Badanie miało formę ankiety internetowej o możliwie uproszczonej formie. W ankiecie pytaliśmy o rok budowy domu, materiał z którego zbudowane są ściany, stan docieplenia i stolarki oraz koszty […]